Kännetecken och formen för utformningen av museets montrar

2022/08/09
Författare: DG Master-museum visar tillverkare

Det finns fyra typer av kinesiska museer: fyra typer: historiska, konstnärliga, vetenskapliga och tekniska och omfattande kategorier. Museets montersystem består huvudsakligen av tre delar: basutställning, specialutställning och tillfällig utställning. "Basis of Chinese Museum" definieras som "museivisning" som: "Museumsvisning är baserad på ett visst utrymme, baserat på kulturella reliker och exemplar, samarbeta med samarbete, samarbeta med Ordentliga hjälputställningar, kombinerat enligt ett visst tema, sekvens och konstform, genomföra en utställningsgrupp för intuitiv utbildning och spridningsinformation".

[1] Museibranschen är van vid att hänvisa till långsiktiga stabila utställningar och den tillfälliga visning som ofta byts ut kallas utställning. Contemporary Museum visar konstindustrin, och den vanliga termen kallas "Zhan Chen". I fråga om struktur och utrymmesindelning omfattar museet i allmänhet "förordshallen", "avskiljningsutställningshallen" och "svanshallen".

I allmänhet finns det multimediademonstrationer och interaktiva upplevelseenheter i visningsutrymmet. "Museum visar designkonst, som har sina egna lagar jämfört med andra konstkategorier. Det kan inte fullt ut utveckla skolans utveckling i själva konstens ideologi.

Det är inte enbart enskild konst, utan resultatet av ömsesidig penetrering av olika discipliner och former "[2] Ur designpraktikens perspektiv återspeglar designen av museimontrar huvudsakligen egenskaperna hos professionalism och vetenskaplighet, historisk och humanistisk enhet. ; I utforskningen av samtida samtida museimonteringar, är det mer inkonsekvent med ruinerna och inomhusvisning Kombinationen av fysisk visning och virtuell verklighet.

[3] Kulturlämningar är inte bara skapandet av mänsklig kultur, utan innebar också en hel del informationsforskning och reflektion av många mänskliga historiska utveckling. Det är också det huvudsakliga innehållet vi betalar idag. Dessutom spelade den historiska och kulturella informationen om museets inneboende kulturlämningar också en särskild vägledande roll i visningen.

Museets kinesiska reliker inkluderar främst antika platser, forntida byggnader, grottor, stenristningar, väggmålningar, moderna viktiga historiska spår och representativa byggnader, och andra icke-rörliga kulturella reliker, Historiskt sett de viktiga fysiska, konstverk, litteratur, manuskript, böcker och material etc. i olika epoker kan flyttas av mobila kulturlämningar. Utställningsdesignen har byggt upp ett historiskt rum på flera nivåer och ett progressivt humanistiskt rum genom rummets segmentering och struktur.

Inför historien finns det ledtrådar och tecken på växlingar och rymliga avstånd som spårar den avlägsna eran. Människor har skapat kultur. Olika etniska grupper och olika levande grupper genererar inte bara symboler för gemensam kognition, utan passerar också olika värderingar och moraliska normer med hjälp av dessa symboler.

"Humaniora hänvisar till det mänskliga samhällets olika kulturfenomen" [4] Humaniora hänvisar också till de avancerade delarna och kärndelarna av kulturen. Som en informationskanal mellan de arkitekturhistoriska lämningarna och betraktaren kommer utformningen av de byggnadshistoriska lämningarna och åskådare att göra rytmarrangemang på olika historiska stadier genom de ordnade förändringarna mellan olika symboler, element och former. Inklusive designen av utställningen Chen ger den utrymme åt en specifik kulturell mening.

Men, en nation eller en regional kulturell utvecklingsprocess som återspeglas i kulturarvet, är denna inneboende kulturella konnotation fundamentalt skild från den kulturella information som utställningsdesignen och konstformen slutligen visar. Designen av Zhan Chen inkluderar valet av kulturell inriktning, det pastorala livet i utställningslinjen och sedan den storskaliga beskrivningen av scenen med ett stort berättande klimax. Denna typ av noggrant arrangemang beror inte bara på att ämnet innehåller de högsta prestationerna och viktig information på ett specifikt historiskt stadium, utan också innehåller den historiska andan och den kulturella charmen hos en viss nod.

Utställningsdesign sätter den humanistiska andan implicit i designformen genom visuellt skapande, för att spegla olika temamuseers kulturella värdeval. 1. Museimonterns egenskaper från den totala situationen för samtida utställningsdesign, på grund av bristen på teoretisk och systematisk forskning om utformningen av museimontern, och bristande grundläggande förståelse för tvärvetenskaplig kunskap som arkeologi och skydd av kulturlämningar, den nuvarande museumsmontrar Det mesta av designen används för att använda inredning och olika kommersiella utställningar och utställningsvisningar.

Denna metod påverkar inte bara det konstnärliga uttrycket av museets monterdesign, utan orsakar homogeniteten i utställningsskåpets designform. Design som en specialiserad konstruktion av disciplinriktning. Museet har sitt unika kulturella värde och sociala funktioner i stadsutvecklingen.

Därför måste utställningens utformning spegla kulturarvets historiska och humanistiska särdrag, och den professionalism och vetenskap som är förenlig med museilärandet. (1) Den historiska utformningen av historiska och humanistiska utställningar är nära besläktad med museets kulturarv. Kulturarvet används som en historisk kvarleva.

Den innehåller själva överlevnads- och utvecklingsprocessen för saker och ting. "Att diskutera problem måste analyseras utifrån överlevnadsstrukturen och existensen av denna plats - historiciteten av denna -start". (2) Museets definition av professionell och vetenskaplig internationell internationellt är att det 11:e mötet i International Museum Association som hölls i Köpenhamn 1974, artikel 3 stadgar: "Museet är en icke-strävan efter lönsamhet, tjänar samhället och social utveckling.

Offentlig permanent institution. Den tar insamlingen, bevarandet och forskningen om mänskliga och miljömässiga vittnesbörd som sitt eget grundläggande ansvar för att ställa ut offentligt för att ge möjlighet att lära, utbilda och belöna. " Baserat på.

Eftersom museet har funktionen att samla, samla, visa och forska funktioner av mänskligt kulturarv och fysiskt arv och forskning, har museets utställningsdesign egenskaperna hos stora projektinvesteringar, högt tekniskt innehåll, klassisk och evig temporär karaktär av museet. museets utställningsdesign. När Wang Ke pratade om skillnaden mellan museet och andra byggnader: "Den dyrbara museibyggnaden av kulturarvet av museets funktionella arv och andra byggnader är en mycket stor skillnad. Museet kämpar faktiskt med naturen.

Allt har gamla, gamla, sjuka och döda, och kulturlämningar är inget undantag. De kommer att dö och försvinna. … Till exempel, museets fysiska säkerhet, han vill förhindra vatten, brandförebyggande, fukt, damm, ljusförebyggande, förhindra skada, förhindra mus, insekter, förhindra vind, förhindra transformation.

Allt kräver faktiskt att våra arkitekter använder tekniska medel för att kämpa mot ". Å ena sidan måste designers av museets skyltfönster fullt ut överväga de funktionella länkarna mellan museets funktionalitet och skyddet av kulturlämningar. Design- och genomförandeprocessen kräver ett gemensamt samarbete mellan de museitekniker och relaterade designers; Designteamet förstår de grundläggande lagarna för skydd av kulturlämningar, behärskar de tekniska indikatorerna som belysning, säkerhet, temperatur och luftfuktighet relaterade till utställningen, och designen av utställningsdesignen som uppfyller normerna och kraven i museet, och kan spegla utställningsdesignens temakarakteristika.

Dessutom, på grund av museet, eftersom museet är museet Mångfalden av teman och professionalism av teman, innehåller ett brett utbud av disciplin kunskap, och många yrkesområden involverade. Därför krävs det proffs som är engagerade i museimonteringar. Grundläggande kunskap.

2. Museimonterns form Museet för att få bestående vitalitet på kulturmarknaden är inte från byggnaden eller samlarobjektet i sig, utan hur man utvecklar visningsformen [7]. Det finns många typer av samtida museer och olika former.

Arkitekter och konstnärer utökar ständigt sättet att expandera konstandan. Designen är ett av tecknen på att mäta museets image och akademiska nivå. Nivån på historieforskningen kan också spegla ett museums temperament och utseende.

(1) Plats och interiör utställning i kombination med traditionell museikonstruktion är ofta separerade från kulturella reliker platser, och samtida museikonstruktion ägnar mer uppmärksamhet åt naturen och intuitivt, uppmärksamma förhållandet mellan platser och museikonstruktion, fäster vikt vid platsernas roll i designkonsten av utställningen Chen designkonst. På 1980-talet besökte och inspekterade jag Terracotta Warriors and Horses of Qin Shihuang. Soldaterna, infanteriet och kavalleriet är listade i en magnifik formation, den keramiska konststilen är mjukt förfinad och alla bilder är fulla av infekterad konstnärlig charm.

Det här är första gången jag känner sajtens chockerande kraft. För några år sedan blev resan till Chengdu Sands Museum återigen infekterad och chockad av historiska reliker. Charmen med Sands är att vi kan möta skyddet och brytningen av ruinerna på nära håll.

Den storskaliga transparenta strukturen delar upp olika utställningsytor. Den barriärfria utrymmesdesignen gör det inte bara möjligt för publiken att direkt titta på kulturlämningarna, utan också genom olika typer av kulturlämningar, utan också genom olika typer. Glaskroppens struktur visas i olika områden. Mer samtida platser och museer, samtidigt som man visar antik civilisation samtidigt som man visar processen med arkeologisk gruvbrytning.

Inför det otroliga antalet elfenben kände jag den storslagna offerscenen i det antika Shu-riket för 3000 år sedan, vilket visade den enorma charmen med platsvisningen. Det mest använda sättet inomhusutställning är att möta behoven hos olika samlingar och skräddarsy montrar, montrar och ramar för insamling av kulturlämningar. Under ledning av interiörutställningen, Chen Jianchen, bildar utställningen av utställningsutrymmet och det verkliga utrymmet och tomrummet kontinuerligt rytmiska inomhusutställningslinjer för att guida publiken att gå in i det olika utställningsutrymmet på ett ordnat sätt.

Till exempel: Inomhusutställningen på Sands Museum, från den ekologiska miljön, livsscenen, religiösa offermetoder för människor under kontantsandperioden, etc., ledde gradvis publiken att gå in i den antika Shu-civilisationsprocessen och utvecklingsprocessen. Vänta, tusentals olika typer av kulturlämningar med utsökt hantverk och utsökta former får publiken att chocka och sucka över forntidens stora kreativitet och suveräna hantverk.

(2) Kombination av fysisk visning och virtuell verklighet Den fysiska visningsutställningen är grunden för museets utställning. Det verkliga föremålet bär på unik regional kultur och civilisation, som innehåller rik historisk information. Den fysiska visningen är en del av konturen, vilket antyder aktualitetsdesignen.

Samlingarna av olika historiska stadier passerar schemat för varje visningsutrymme. klimax. Kinas nationalmuseum är rikt på riktiga föremål.

Utställningsdesignen har granskat mer än 1280 paket med värdefulla kulturlämningar, och granskat folket i alla skikt av kineser i den semi-koloniala och semi-feodala samhällets avgrund sedan opiumkriget 1840 Striving in fight, och utforskningar av förverkligandet av nationell föryngring. I utställningen kan vi se: Lin Zexu rapporterar till Qing-domstolen för att rapportera minnesmärkena från cigarettförsäljningen, Qingdynastin, Qingdynastins jadessigill, den första femstjärniga röda flaggan som reste sig från grundceremonin, plakett av Central People's Government, etc. Den verkliga displayen visar de sanna historiska fakta och väcker ständigt publikens minnen av historien, och varje utställningsutrymme på utställningslinjen är en noggrann design av designern.

Virtuell verklighet, kallad VR, är översatt från det engelska ordet "VirtualReality". Virtual reality är en ny teknik baserad på datorteknik. Interaktiva saker för att uppnå uppfattningsupplevelsen av mänsklig syn, hörsel, beröring av sensoriska och virtuella världar, för att producera en uppslukande känsla.

[8] De nio stora planetariska planeterna i Pekings astronomiska museums nya museum, genom fem 3D- och 4D-upplevelseteaterutställningar, inklusive måneteatern, Jupiter-teatern, Saturnus-teatern, etc., kan publiken känna det uppslukande under betraktningsprocessen, och Känslan av dynamik, ljud, dynamik, temperatur och luftfuktighet. Den skulpturliknande planetformen på Pekings astronomiska museum, den oförutsägbara interstellära färgen, kan lätt föra människor in i en mystisk och okänd rymdvärld.

Designer, med hjälp av bilder och videoblandningsmetoder för att föra publiken till den stora interstellära, stärka informationsöverföringseffekten. Denna överföring sker genom avståndet mellan den visuella upplevelsen rum och tid, och känslan av temperatur och atmosfär passerar genom färgen. Detta komplex som består av färger, ljud, former, storlek, orientering bearbetas till en full hallucination.

Det visuella rummet ger starka populärvetenskapliga, intresse och konstnärliga effekter. Sammanfattningsvis, från egenskaperna hos designegenskaperna hos museimontrar, är museimonterdesign en framväxande professionell riktning för designdiscipliner. Baserat på forskningsmetoden, de tvärvetenskapliga och tvärprofessionella forskningsfälten med discipliner som datavetenskap och andra discipliner.

Vetenskapliga och tekniska framsteg driver personliga och diversifierade museimonteringar och metoder för innovation. Ny teknik som holografiska bilder, multimedia digital konst, virtuell verklighet används i stor utsträckning för att utöka formen och designen av utställningens konst. Disciplinkonstruktionen av designen ger potentiella möjligheter för utvecklingen av den kulturella och kreativa industrin.

I studien insåg vi också nyktert att jämfört med utvecklade länder i väst har byggandet av museer i vårt land precis börjat. När det gäller kulturindustrins funktion, och symbolen för avancerad kultur, har vi fortfarande en hel del brister. Den snabba utvecklingen av museibyggen i Kina under de senaste tio åren har medfört sällsynta utvecklingsmöjligheter för utformningen av museimontrar.

Den har också fört fram kraven från museets monterindustri. Därför behöver vi ständigt förbättra förståelsen för museet, stärka forskningen kring formen på museimontrar och utställningens språk samt utforma museimontern som ett viktigt sätt och medel för kulturarv, spridning och innovation.

Rekommendera:

Anpassade montrar

Vitriner tillverkare

Display Showcase Tillverkare

Display Showcase leverantörer 

Visa Showcase

tillverkare av smycken

skräddarsydda smycken montrar 

Titta på Showcase  

titta på displayen  

museum visar tillverkare  

anpassade museimontrar  

Museimonter 

Lyxutställning 

kosmetisk monter

kosmetisk skyltfönster

KONTAKTA OSS
Bara berätta för oss dina krav, vi kan göra mer än du kan tänka dig.
Anknytning:
  Skicka din förfrågan

  Skicka din förfrågan

  Anknytning:
   Välj ett annat språk
   English
   Nederlands
   ဗမာ
   Bahasa Melayu
   Latin
   Hrvatski
   Gaeilgenah
   Ελληνικά
   dansk
   italiano
   français
   Deutsch
   العربية
   norsk
   Polski
   Română
   svenska
   Pilipino
   Lëtzebuergesch
   Slovenčina
   Ōlelo Hawaiʻi
   čeština
   Azərbaycan
   Aktuellt språk:svenska